top of page
Zoeken
  • MUTO Mediation - Anke

Mag een kind kiezen?


Het is een veelvoorkomend misverstand dat kinderen vanaf het moment dat ze 12 jaar zijn, zélf mogen kiezen bij wie ze gaan wonen. Maar hoe zit het dan wel?


Zelf kiezen?

Het is onjuist dat een minderjarig kind van 12 jaar of ouder zelf mag kiezen bij welke ouder hij/zij wil wonen, maar het is wel zo dat de procedure verandert wanneer een kind 12 jaar is. Wellicht dat dit hardnekkig misverstand hier vandaan komt, want er zijn veel vaders en moeders ervan overtuigd dat hun kind zelf mag kiezen.


In algemene zin geldt: ouders bepalen voor minderjarige kinderen waar zij wonen. Dit is niet aan kinderen zelf. Buiten het feit dat kinderen vaak te jong zijn om een weloverwogen keuze te maken, is het absoluut onwenselijk een kind te laten kiezen tussen beide ouders. Een ogenschijnlijk simpele vraag als 'bij wie wil je wonen?' plaatst kinderen in een enorm loyaliteitsconflict.

Mogen kinderen van 12 jaar en ouder kiezen waar ze gaan wonen? Kinderrechten, echtscheiding ouders, omgangsregeling, kinderalimentatie, co-ouderschap, rechten van kinderen bij een scheiding.

Kinderen moeten namelijk niet hoeven kiezen tussen ouders en hebben recht op een ongecompliceerde omgang met beide ouders.

12 jaar en dan?

Wanneer kinderen de leeftijd van 12 jaar bereiken, verandert er wel het één en ander. De wet schrijft voor dat een minderjarig kind van 12 jaar de kans moet krijgen om zijn/haar mening kenbaar te maken. Een mening geven en gehoord worden, is echter wat anders dan zelf kiezen. De rechter die de echtscheiding afwikkelt, nodigt kinderen uit voor een zogenaamd kindgesprek. Een kind kan afzien van het kindgesprek of mondeling of schriftelijk zijn/haar mening te geven. Een brief schrijven aan de rechter mag dus ook wanneer een kind niet naar de Rechtbank wil komen. Tijdens dit kindgesprek krijgen kinderen de mogelijkheid hun eigen wensen en ideeën met de rechter te bespreken. Ouders zijn niet aanwezig bij dit gesprek. De rechter zal de wensen van het kind meenemen in diens overweging, maar het is niet zo dat deze automatisch worden gevolgd.

Het belang van kinderen staat altijd voorop, ongeacht hun leeftijd.

Ook wanneer ouders in goede harmonie uit elkaar gaan en samen een ouderschapsplan hebben opgesteld, krijgt een kind vanaf 12 jaar een uitnodiging voor een kindgesprek. Het komt vaak voor dat kinderen in dat geval geen gebruik maken van de mogelijkheid tot een kindgesprek. Dit omdat ouders de omgangsregeling en andere zaken meestal uitvoerig met de kinderen hebben besproken. Het is aan het kind of hij/zij hier gebruik van maakt.

Pas vanaf het moment dat een kind 18 jaar wordt en voor de wet volwassen is, mag een kind zelf kiezen bij welke ouder hij/zij wil wonen.


Een scheiding heeft altijd impact

Het is goed je te realiseren dat een scheiding altijd impact heeft op kinderen. Hoe hun ouders uit elkaar gaan, bepaalt in grote mate hoe zij in hun volwassen leven relaties aangaan en in stand kunnen houden. Het belang van kinderen staat daarom altijd voorop, maar soms is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker wanneer kinderen boos zijn en verdrietig én een uitgesproken mening hebben over de scheiding en de omgangsregeling.


Ouders blijven echter altijd ouders. En wat geldt voor de rechter, geldt ook wanneer ouders samen een ouderschapsplan opstellen: kinderen mogen hun mening geven, maar ouders bepalen uiteindelijk voor hun 18e verjaardag maken de ouders keuzes voor en over de kinderen.

 

Comments


bottom of page