top of page
Bouwmediation | MUTO Mediation

geschillen in Vastgoed en Bouw

Bouwmediation

Steeds vaker worden zakelijke geschillen opgelost door het inschakelen van een mediator of bemiddelaar in plaats van een arbiter, rechter of deskundige die over de uitkomst van het conflict beslist.

Minder bekend is dat bouwmediation een goed middel is om geschillen in de bouw- en vastgoedsector op te lossen. Zeker wanneer het gewenst is dat de onderlinge relatie wordt verbeterd en er behoefte is aan een snelle en betaalbare oplossing.

Bouwmediation wordt ingezet bij geschillen die bouw en/of vastgoed gerelateerd zijn. Hierbij treedt de mediator actief, initiërend en zo nodig sturend op om partijen te helpen om hun geschil gestructureerd en professioneel op te lossen.

Het verschil met reguliere mediation is vooral dat de mediator over specifieke kennis beschikt over bouw- en vastgoedkwesties. MUTO Mediation heeft op dit vlak kennis van zaken en kan met partijen diverse opties bespreken, vaak vooruitlopend op mogelijke uitspraken van een rechter of arbiter. 

Mensgericht, niet regelgericht

Mediation in bouw en vastgoed wordt steeds vaker ingezet bij de oplossing van

conflicten. Deze aanpak blijkt goed aan te sluiten bij de wensen van partijen,

zowel aan de bedrijfsmatige als aan de particuliere kant.

Partijen gaan immers zelf op zoek naar een oplossing. Als mediator zijn wij dagelijks bezig met (het herstellen van) de communicatie tussen mensen en begeleiden wij mensen en organisaties door in Gelderland en Noord-Brabant om effectief om te gaan met bouwgeschillen om te komen tot afspraken en oplossingen. 
Afspraken die niet voortkomen uit onvrede, onzekerheid en wie er 'gelijk' heeft, maar die gebouwd zijn op vertrouwen en begrip. 

resultaatgericht, mensgericht, mediation, betrouwbaar, gesprekken op locatie, online mediation, huurbaas, partijen, burenruzies, buurtbemiddeling

Gesprekken op locatie

MUTO Mediation, resultaatgericht, daadkrachtig, conflictbemiddeling, verhuurder, huurder, bouwmediation

Mensgericht en daadkrachtig

bouwmediator, opnieuw luisteren, vastgoedconflict, huurverhoging, burenruzie

Opnieuw leren luisteren

Voor wie is bouwmediation?

Een zakelijk geschil over grond-, bouw- en vastgoedgerelateerde zaken kan leiden tot hoge juridische kosten, negatieve publiciteit en een, vaak blijvende, verstoorde relatie tussen partijen.

Daarnaast kunnen vastgoedtransacties en ruimtelijke ontwikkelingen forse vertraging oplopen door een juridische procedure, wat voor alle partijen veelal onwenselijk is. 

Heb je een conflict met je huurbaas over gebreken aan je woning of discussies over opleverpunten met de aannemer van je nieuwbouwwoning? Of heb je juist een huurder die voor overlast zorgt in een wooncomplex of wil je als verhuurder een slepende burenruzie tussen huurders oplossen? Heb je een geschil met een overheid over jouw ontwikkelingsplannen? Of zijn er conflicten binnen de VvE die het woongenot binnen het wooncomplex frustreren? Wij helpen je graag.

 

MUTO Mediation heeft ervaring in verschillende vastgoeddisciplines en -sectoren: vastgoedbeheer, vastgoed- en gebiedsontwikkeling, herontwikkeling en transformaties, taxaties, Vereniging van Eigenaars, woningcorporatiesector.

bottom of page