Vastgoed en Bouw

Vaak worden zakelijke conflicten opgelost door het inschakelen van een derde partij zoals een arbiter, rechter of deskundige die over de uitkomst van het conflict beslist.

Minder bekend is dat mediation een goed middel is een zakelijk conflict op te lossen. Zeker wanneer het gewenst is dat de onderlingen relatie wordt verbeterd.

Bij bemiddeling in bouw en vastgoed treedt de mediator actief, initiërend en zo nodig sturend op om partijen te helpen om hun geschil gestructureerd en professioneel op te lossen.

Het verschil met reguliere mediation is vooral dat de mediator zich ook inhoudelijk kan mengen in het overleg over de oplossing van het geschil. MUTO Mediation heeft op dit vlak namelijk ook kennis van

zaken en kan met partijen diverse opties bespreken, vaak vooruitlopend op mogelijke

uitspraken van een rechter of arbiter. 

Mediation in bouw en vastgoed wordt steeds vaker ingezet bij de oplossing van

conflicten. Deze aanpak blijkt goed aan te sluiten bij de wensen van partijen,

zowel aan de bedrijfsmatige als aan de particuliere kant.

Mensgericht, niet regelgericht

resultaatgericht, mensgericht, mediation, betrouwbaar, gesprekken op locatie, online mediation, huurbaas, partijen, burenruzies, buurtbemiddeling

Gesprekken op locatie

MUTO Mediation, resultaatgericht, daadkrachtig, conflictbemiddeling, verhuurder, huurder, bouwmediation

Mensgericht en daadkrachtig

bouwmediator, opnieuw luisteren, vastgoedconflict, huurverhoging, burenruzie

Opnieuw leren luisteren

Voor wie?

Een zakelijk geschil over grond-, bouw- en vastgoedgerelateerde zaken kan leiden tot hoge juridische kosten, negatieve publiciteit en een, vaak blijvende, verstoorde relatie tussen partijen.

Daarnaast kunnen vastgoedtransacties en ruimtelijke ontwikkelingen forse vertraging oplopen door een juridische procedure, wat voor alle partijen veelal onwenselijk is. 

Heb je een conflict met je huurbaas over gebreken aan je woning of discussies over opleverpunten met de aannemer van je nieuwbouwwoning? Of heb je juist een huurder die voor overlast zorgt in een wooncomplex of wil je als verhuurder een slepende burenruzie tussen huurders oplossen? Wij helpen je graag.

© 2019 bij MUTO Mediation.

  • Facebook
  • Instagram

  06 - 12 75 36 82

Veel gezocht: mediation | Druten | Nijmegen | Den Bosch | Tiel | Arnhem | Maas en Waal | conflict | kosten scheiding | bemiddeling | uit elkaar gaan | mediator vastgoed | scheiden met kinderen | MfN-mediator | bouwmediator