top of page
Familiemediation - MUTO Mediation

familiemediation

De naam zegt het al: familiemediation is een vorm van mediation die zich richt op conflicten binnen gezinnen of families, maar ook conflicten tussen vrienden of buren vallen onder familiemediation. De meest bekende vorm van familiemediation is echtscheidingsbemiddeling.

Familiemediation heeft het doel de communicatie te herstellen waarbij het vaak om een specifiek conflict gaat. Denk bijvoorbeeld aan onenigheid over een nalatenschap, een echtscheiding, burenruzie, zorg over een familielid of een situatie waarin 'oud zeer' tussen familieleden in blijft staan.

De onderwerpen van een conflict kunnen divers zijn:

  • Verdeling van zorgtaken

  • Verliezen van onderling contact door verlies of trauma

  • Verdeling van geld en nalatenschappen

  • Conflicten binnen een familiebedrijf

  • Langslepende familiekwesties of burenruzies

Familiekwesties

Bij familiekwesties is er vaak veel verdriet, verlies of trauma wat mensen in een bepaalde situatie heeft gebracht. In een situatie waarin je elkaar bent kwijtgeraakt en waarin contact erg moeilijk of zelfs onmogelijk is geworden. MUTO Mediation begeleidt dagelijks familieleden die elkaar om verschillende redenen zijn kwijtgeraakt. Hoe dieper de (familie)band, hoe pijnlijker en moeilijker het soms is om hiermee aan de slag te gaan. En daar gaan we uiterst zorgvuldig mee om.

Scheiden en Uit elkaar gaan 

Een scheiding heeft een grote impact. Vaak ervaar je onzekerheid, verdriet en zijn er veel vragen. Daarnaast moeten financiële en praktische zaken worden geregeld. Wanneer er kinderen zijn, dan staat hun belang voorop en is het belangrijk goede afspraken te maken over de zorg en omgang.

In een conflict verlies je snel de vaardigheid om te luisteren.

scheiden, gesprekken, mediation, MUTO, kantoor, online

Gesprekken thuis of in de buurt

ontmoeten, kennismaking, gratis, vrijblijvend, mediator

Gratis en vrijblijvend kennismaken

persoonlijk, oplossingsgericht, betrouwbaar, eerlijk, mediator, MUTO mediation

Persoonlijk en oplossingsgericht

Conflicten zijn vaak complex, vooral wanneer het tussen jou en een dierbare in staat. Wil je het uitspreken, maar weet je niet hoe? Wil je het oplossen, maar weet je niet waar je moet beginnen? Wij helpen je graag verder.

De familiemediator zorgt er voor dat alle partijen hun verhaal kunnen doen en stimuleert dat alle partijen zich verdiepen in de belangen en standpunten van de ander. Vervolgens wordt gezocht naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden en er een nieuwe basis kan worden gelegd voor de toekomst.

bottom of page