top of page
Bouwmediation conflictbemiddeling vastgoed

BOUWMEDIATION

In de afgelopen jaren wordt mediation steeds meer toegepast bij zakelijke geschillen. Geschillen die ontstaan door conflicterende belangen, teleurstellende resultaten en gebrek aan communicatie. Ook in de bouwsector en de vastgoedbranche wordt steeds vaker voor geschilbemiddeling gekozen om op een relatief snelle en minder kostbare manier een oplossing voor een conflict te vinden. 

Wat is mediation of conflictbemiddeling?

Ik heb een geschil met mijn aannemer

Met mediation los je samen met de ander het conflict op met hulp van een onafhankelijk iemand, de mediator. In tegenstelling tot een rechter of advocaat neemt een mediator geen standpunt in. Ieders bijdrage is vrijwillig en men neemt zelf beslissingen en bedenkt zelf oplossingen. Mediation heeft als voordelen: korte doorlooptijd, lagere kosten, ieders belang komt aanbod en je hebt zelf invloed op de oplossing.

Mediation in bouw en vastgoed wordt steeds vaker ingezet bij de oplossing van

conflicten. Deze aanpak blijkt goed aan te sluiten bij de wensen van partijen,

zowel aan de bedrijfsmatige als aan de particuliere kant.

Iedereen heeft te maken met conflicten. Ze horen bij het leven en zijn menselijk.

Het gebeurt ons de hele dag door: we verschillen van mening, we overtuigen,

we botsen, we discussiëren en voelen onvrede of onveiligheid.

In de meeste gevallen gaan conflicten over kleinigheden en zijn we ze snel weer vergeten.

Maar soms raakt een conflict ons dusdanig dat het ons bezig blijft houden en we niet weten

hoe we dit zelf kunnen oplossen.  

Mediation, ook wel bekend als conflictbemiddeling, kan daarin een waardevolle toevoeging zijn. Men leert opnieuw naar elkaar te luisteren met als doel de communicatie te herstellen. En wanneer dat gebeurt, lukt het partijen vaak om samen een oplossing te vinden voor hetgeen er tussen hen speelt. Een oplossing die niet wordt opgelegd door een arbiter of een rechter, maar door partijen samen als acceptabele oplossing wordt beschouwd. En dat kan een hoop tijd, geld en vooral negatieve energie besparen.

Voordelen van bouwmediation

Bouwmediation wordt ingezet bij geschillen die bouw en/of vastgoed gerelateerd zijn. Hierbij treedt de mediator actief, initiërend en zo nodig sturend op om partijen te helpen om hun geschil gestructureerd en professioneel op te lossen.

Het verschil met reguliere mediation is vooral dat de mediator over specifieke kennis beschikt over bouw- en vastgoedkwesties. MUTO Mediation heeft op dit vlak kennis van zaken en kan met partijen diverse opties bespreken, vaak vooruitlopend op mogelijke uitspraken van een rechter of arbiter. 

Bouwmediation helpt bij een goede afwikkeling van de kwestie en is een constructieve, respectvolle en relatief goedkope manier om het conflict op te lossen.

Veelvoorkomende onderwerpen van een conflict in de bouw- en vastgoedbranche kunnen zijn:​

  • Bouwschade ontstaan door een verbouwing bij de buren of heiwerkzaamheden;

  • Onvrede over (het niet uitvoeren van) herstelwerkzaamheden tussen aannemer en koper;

  • Geschillen over meer- en minderwerk;

  • Discussie over opleverpunten aan de woning;

  • Meningsverschillen binnen de Vereniging van Eigenaars;

  • Burengeschillen (al dan niet met betrokkenheid van de Woningcorporatie;

  • Juridisch getouwtrek over bepalingen in een overeenkomst;

  • Overlast veroorzaakt door een huurder

Steigers

Gesprekken op locatie

Handen op de klimmuur

Mensgericht en daadkrachtig

Ontmoeting met binnenhuisarchitect

Communicatie blijvend verbeteren

Geschil oplossen met MUTO Mediation?

MUTO Mediation is een kantoor met de aandachtsgebieden bouw en onroerend goed, huur en familiemediation.
Een ijzersterke combinatie tussen zakelijke en sociaalemotionele aspecten van conflicten. Het houdt scherp
op professioneel vlak, maar zorgt er tevens voor dat er aandacht is voor de mens achter het conflict.
 

Wanneer je een mediator zoekt die jullie kan bijstaan bij het oplossen van jullie bouw gerelateerde geschil, is het allereerst aan te raden voor een professionele mediator te kiezen die is aangesloten bij de MfN of ADR. Een goede mediator is neutraal en heeft oog voor de belangen van beide partijen om stimuleert beiden een positieve een constructieve bijdrage te leveren aan de mediation.

Omdat wij vertrouwen en een klik een belangrijke basis vinden voor een geslaagde mediation,

starten wij altijd met een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek. In dit gesprek worden

jullie vragen over mediation beantwoord en wordt door onze mediator uitgelegd wat

jullie van een mediation kunnen verwachten. Afhankelijk van jullie voorkeur vinden

gesprekken online of fysiek aan tafel plaats.

MUTO Mediation heeft ervaring in verschillende vastgoeddisciplines en -sectoren:
vastgoedbeheer, vastgoed- en gebiedsontwikkeling, herontwikkeling en transformaties, taxaties, aannemers en particulieren, Vereniging van Eigenaars en de woningcorporatiesector.

Onze mediator verliest daarbij de belangen van jullie beiden niet uit het oog en

zorgt er met persoonlijke begeleiding en ondersteuning voor dat alles wordt

besproken en aan bod komt. Bij mediation krijgen emoties de ruimte maar wordt

voorkomen dat ze de overhand krijgen. Op deze manier is het mogelijk om samen

in goed overleg afspraken te maken en zaken te regelen.

Bouwmediation_Anke Coopmans _ MUTO Mediation

Benieuwd wat MUTO Mediation voor jou kan betekenen in?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende en gratis kennismaking.

 

Gratis en vrijblijvend kennismaken

ERVARINGEN VAN ANDEREN:

bottom of page