top of page
Zakelijke bijeenkomst

werkwijze

MUTO Mediation start altijd met een vrijblijvende kennismaking. Een belangrijk uitgangspunt bij mediation is vertrouwen. Het vertrouwen in elkaar en mediator; alles wat tijdens een mediation wordt besproken is vertrouwelijk (middels een geheimhoudingsplicht) en de sfeer moet dusdanig zijn dat alles ook kán worden besproken. Daarnaast is het van belang dat iedereen vrijwillig deelneemt aan de mediation.

Alle uitgangspunten en afspraken worden vervolgens vastgelegd in een zogenaamde Mediationovereenkomst: de mediation kan starten. Daarbij werkt MUTO Mediation volgens de algemene voorwaarden en gedragsregels en reglementen van MfN. 

Presentatie

Gesprekken thuis of in de buurt

Communicatie blijvend verbeteren

Persoonlijk en oplossingsgericht

In de mediations gaan partijen met elkaar in gesprek en worden de belangen in kaart gebracht. Deze gesprekken duren maximaal 2 uur per bijeenkomst.

Wanneer alle belangen en standpunten zijn besproken bewaakt de mediator dat de afspraken in evenwicht, realistisch en haalbaar zijn. 

Als alles is besproken en partijen het eens zijn, worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Bij een echtscheiding, of wanneer er minderjarige kinderen zijn, dient de afwikkeling van de overeenkomst te geschieden via de Rechtbank. Ook daar helpt MUTO Mediation bij.

bottom of page