top of page
Trainingscursus

training en CURSUSSEN

Iedereen heeft te maken met meningsverschillen, ruzies en conflicten. Over onbenullige kleinigheden, over principes, over werkverdeling, over financiën. Over alles waar je een mening over hebt, kan iemand anders een andere mening hebben. Meningsverschillen zijn dus een normaal verschijnsel. Hoe je met deze verschillen omgaat verschilt nogal en soms veranderen meningsverschillen ineens in een ruzie of conflict.

Dit geldt voor alle situaties in het dagelijks leven, dus ook voor situaties op de werkvloer.

communicatie blijvend verbeteren

Conflicten zijn van alle tijden en zorgen vaak voor een gevoel van onvrede en onmacht. Ook op de werkvloer hebben ze meestal een negatieve invloed op de werksfeer en prestaties van werknemers. Het herkennen van (eigen) gedrag en emoties in conflicten kan veel inzicht geven in de oplossing ervan. Dit helpt bij een constructievere oplossingsgerichte houding zodat (dreigende) conflicten in een vroeg stadium kunnen worden opgelost en in elk geval escalatie wordt voorkomen.

 

Voor wie?

Anke Coopmans verzorgt trainingen en cursussen voor diverse opdrachtgevers. Onder andere verzekeraars, woningcorporaties, overheden en commerciële ondernemingen weten Anke te vinden om binnen hun organisatie werknemers of teams effectief om te laten gaan met conflicten waarbij expliciet wordt ingezoomd op de rol van de deelnemer. Ervaringen en theorie worden op interactieve wijze gecombineerd, zodat deelnemers ook daadwerkelijk het verschil ervaren.

Na succesvolle afronding van een cursus Conflicthantering heeft iedere deelnemer zicht in het ontstaan van een conflict, het doel van een conflict en verschillende manieren van omgaan met een conflict. Hierbij is het verband tussen inhoud en relatie in een conflict een rode draad. Door de afwisseling van kennis en oefenen met persoonlijke vaardigheden krijgen deelnemers inzicht in manieren om conflicten te voorkomen en op te lossen.
 

Maatwerk 

Behoefte aan maatwerk? Geen probleem. Op welke wijze zitten conflicten jullie op dit moment in de weg? Samen bekijken we de wensen en te behalen doelen. Met name de bouw- en vastgoedsector met klantcontacten en ondernemingen met verschillende managementlagen maken op dit moment gebruik van maatwerk trainingen.

En nog meer

Naast het aanbieden van (maatwerk) cursussen en trainingen is Anke Coopmans ook werkzaam als docent voor de Academie voor Mediationopleidingen en verzorgt zij met enige regelmaat cursussen in opdracht van Van Kraaij Educatie.

MUTO Mediation - conflicten
pexels-life-of-pix-8092.jpg
Anke Coopmans MUTO

Iedereen heeft te maken met meningsverschillen, ruzies en conflicten. Over onbenullige kleinigheden, over principes, over werkverdeling, over financiën. Over alles waar je een mening over hebt, kan iemand anders een andere mening hebben. Meningsverschillen zijn dus een normaal verschijnsel. Hoe je met deze verschillen omgaat verschilt nogal en soms veranderen meningsverschillen ineens in een ruzie of conflict.

Terecht of onterecht; je kunt niet altijd gelijk krijgen. Zakelijke geschillen kunnen duur en tijdrovend zijn en kostbare vertragingen veroorzaken. Bouwmediation wordt steeds vaker ingezet voor een constructieve oplossing voor bouw- en vastgoedgeschillen.

Wij bieden bemiddeling in de volgende vastgoeddisciplines en -sectoren: vastgoedbeheer, vastgoed- en gebiedsontwikkeling, nieuwbouw, herontwikkeling en transformaties, Vereniging van Eigenaars, taxaties, woningcorporatiesector.

MUTO staat letterlijk voor verandering. Niet alleen de verandering van de situatie, maar ook de verandering in jezelf.

Een uitdaging voor iedereen in een conflictsituatie. Want de verandering ook bij jezelf zoeken, kan veel van jezelf vragen.
MUTO Mediation helpt daar graag bij.

bottom of page