top of page
Zoeken
  • MUTO Mediation - Anke

Hoe verdelen we vakanties en Feestdagen?

Na een scheiding zien de vakanties en Feestdagen er heel anders uit. En dat valt soms niet mee. Voor het eerst alleen met de kinderen op vakantie, voor het eerst niet alle Kerstdagen samen doorbrengen en elkaar voor langere periode moeten missen.


Ouders zijn vrij in het maken van afspraken over de verdeling van vakanties en Feestdagen. Juist omdat er vaak verschillende ideeën zijn over de gewenste invulling daarvan, kan dit discussie opleveren bij het maken van onderlinge afspraken over de verdeling.

Scheiden met kinderen, kinderen scheiden mee, kinderen kiezen niet voor een scheiding, de impact van scheiden op kinderen.

Vooral een eerste jaar is alles nieuw en moet iedereen aan de veranderde situatie wennen.

Vaak spreken ouders af dat de vakanties en Feestdagen 50-50 verdeeld worden, en dat iedere ouder om het jaar hierin een eerste keuze krijgt. Bijvoorbeeld: in de oneven jaren mag de ene ouder voorkeur voor de zomervakantie bepalen en in de even jaren de andere ouder.

Op deze manier verdelen ouders vakanties en Feestdagen zo eerlijk mogelijk.

Uiteraard komt het ook vaak voor dat het voor de ene ouder (bijvoorbeeld door onregelmatige werktijden of te weinig vakantiedagen) lastiger op het werk te regelen is dan voor de andere ouder. Of komen bepaalde afspraken tot stand omdat er binnen de familie bepaalde feestdagen traditioneel met elkaar gevierd worden. Kortom: iedere situatie is anders. Het is daarom verstandig om te kijken hoe ouders –rekening houdend met ieders wensen en belangen– de beste afspraken over de vakantiedagen en andere vrije dagen kunnen maken. Niet altijd lukt het de ouders zelf om hier afspraken over te maken waar beiden volledig achter staan en helpt een mediator bij de totstandkoming van de omgangsregeling.


Hoe lang zonder kinderen?

Het verdelen van de zomervakantie is vaak een van de lastigste vakanties, ook wanneer de afspraak is dat de helft van de vakantie bij de ene ouder wordt doorgebracht, en de andere helft bij de andere ouder. Want hoe lang zonder kinderen is voor jullie acceptabel? De 50-50 verdeling kan op verschillende manieren ingevuld worden, bijvoorbeeld door af te spreken dat een ouder niet langer dan twee weken aaneengesloten met de kinderen op vakantie gaat.


Vooral een eerste jaar is alles nieuw en moet iedereen aan de veranderde situatie wennen. Een goed moment om te ervaren wat wel werkt voor jullie als ouders en wat niet. Want niet alleen moet je voor het eerst een langere periode de kinderen missen, er komt ook een eerste keer voor het plannen van een vakantie, jij alleen met de kinderen. En dat vergt een andere voorbereiding dan de voorgaande jaren.

Scheiden met kinderen, kinderen scheiden mee, kinderen kiezen niet voor een scheiding, de impact van scheiden op kinderen.

Alleen op vakantie met de kinderen: TIPS

Het is best even zoeken, voor het eerst alleen met de kinderen op vakantie en niet meer als gezin. Hieronder een aantal tips om ervoor te zorgen dat het fijne vakantie wordt. Niet alleen voor degenen die op vakantie zijn, óók voor de ouder die thuisblijft.


  1. Houd het simpel: In een poging de vakantie ‘net zo leuk te maken als voorheen’, leggen ouders de lat voor zichzelf vaak erg hoog. Maak het niet te moeilijk en voorkom veeleisende of ingewikkelde reisplannen. De vakantie is er ook voor rust en ontspanning. Voor jezelf en de kinderen.

  2. Stem reisplannen op elkaar af: Maak afspraken met de andere ouder over de vakanties. Wat willen jullie gaan doen en hoe lang? Twee vakanties lijken erg leuk, maar kunnen ook stress opleveren bij de kinderen. Twee keer twee weken op wandelvakantie in Oostenrijk is voor de kinderen misschien wel erg veel. Geef de kinderen rust tussen beide vakanties in. ’s Nachts thuiskomen met de ene ouder en de volgende dag direct vertrekken met de andere ouder is voor de kinderen geen vakantie.

  3. Zorg voor de juiste documenten: Nu de identiteitsbewijzen van de kinderen door één ouder worden bewaard, is het verstandig deze tijdig over te dragen aan de ouder die met de kinderen op vakantie gaat. Reis je met de kinderen naar het buitenland? Weet dan dat je moet kunnen aantonen toestemming te hebben van de andere ouder met gezag. Wanneer je dit niet correct regelt, is de kans groot dat je Nederland niet kan verlaten of dat de vakantie wordt aangemerkt als onttrekking aan het ouderlijk gezag en internationale kinderontvoering. Regel dit dus goed. Meer informatie over het toestemmingsformulier van de Rijksoverheid en vereiste documenten vind je hier.

  4. Geef ruimte voor contactmomenten: Niet alleen voor de thuisblijvende ouder kan het lastig zijn, ook de kinderen zelf moeten de thuisblijvende ouder missen. Enkele contactmomenten voor de tussen kinderen en thuisblijvende ouder tijdens zo’n vakantie kunnen heel aangenaam zijn. Bedenk wat wenselijk is voor jullie kinderen en spreek als ouders samen af hoe vaak er telefonisch of ander contact kan zijn tussen alle betrokkenen. Als de afspraken vooraf helder zijn kan iedereen genieten van een fijne vakantie.

Tot slot:

Geef jezelf, de kinderen en de ander de ruimte om te wennen aan de nieuwe situatie. Alleen op vakantie gaan met de kinderen is vaak net zo goed spannend voor de andere ouder. Het is daarom raadzaam om na de zomervakantie even kort te evalueren: wat ging er goed en zijn er dingen die jullie volgend jaar graag anders zien?

Zolang je samen blijft overleggen en elkaar een mooie tijd met de kinderen gunt, geef je de kinderen de mogelijkheid om leuke nieuwe vakantieherinneringen te maken.


Ondersteuning door een mediator

Een mediator kan hulp bieden bij de verdeling van vakanties, Feestdagen en andere belangrijke momenten. MUTO Mediation vindt het ontzettend belangrijk dat het belang van kinderen centraal staat. Kunnen jullie hulp gebruiken bij het opstellen of wijzigen van de omgangsregeling of willen jullie advies over andere zaken aangaande jullie scheiding? Neem gerust contact met ons op.


 

コメント


bottom of page