b16297_8470a44bdab44bc899684f78ed4778ad~

training

Iedereen heeft te maken met meningsverschillen, ruzies en conflicten. Over onbenullige kleinigheden, over principes, over werkverdeling, over financiën. Over alles waar je een mening over hebt, kan iemand anders een andere mening hebben. Meningsverschillen zijn dus een normaal verschijnsel. Hoe je met deze verschillen omgaat verschilt nogal en soms veranderen meningsverschillen ineens in een ruzie of conflict.

Anke Coopmans 

communicatie blijvend verbeteren

Conflicten zijn van alle tijden en zorgen vaak voor een gevoel van onvrede en onmacht. Ook op de werkvloer hebben ze meestal een negatieve invloed op de werksfeer en prestaties van werknemers. Het herkennen van (eigen) gedrag en emoties in conflicten kan veel inzicht geven in de oplossing ervan. Dit helpt bij een constructievere oplossingsgerichte houding zodat (dreigende) conflicten in een vroeg stadium kunnen worden opgelost en in elk geval escalatie wordt voorkomen. Deze cursus leert deelnemers om effectief om te gaan met conflicten waarbij expliciet wordt ingezoomd op de rol van manager/leidinggevende. Hoe voorkom je dat je als scheidrechter moet optreden en hoe bemiddel je in een conflict?
Om zo een werkomgeving te creëren waarin jullie samen afspraken kunnen maken over de toekomst. Afspraken die niet voortkomen uit onvrede, onzekerheid en wie er 'gelijk' heeft, maar die gebouwd zijn op vertrouwen en begrip. 

Na het afronden van de cursus kun je:
Na succesvolle afronding heeft de deelnemer zicht in het ontstaan van een conflict, het doel van een conflict en verschillende manieren van omgaan met een conflict. Hierbij is het verband tussen inhoud en relatie in een conflict een rode draad. Door de afwisseling van kennis en oefenen met persoonlijke vaardigheden krijgen deelnemers inzicht in manieren om conflicten te voorkomen en op te lossen. Diverse conflictstijlen, primaire emotionele reacties en tools voor een constructieve oplossing worden behandeld.

MUTO Mediation, Familiemediation, familieruzie, nalatenschappen, conflicten familiebedrijf, erfenis

Kunnen jullie hulp gebruiken bij conflicten over opstellen van verdeling nalatenschappen, burenruzies of conflicten in een familiebedrijf?
Wil je het contact met een familielid herstellen, ervaar je overlast van je buren of lopen jullie tegen verschillen van inzicht aan bij het verdelen van de erfenis?

Uit elkaar gaan, Scheiden, ex, ouderschapsplan, alimentatie, convenant, kinderen, mediator, scheiding - MUTO Mediation

Wil je na je scheiding op een constructieve manier omgaan met je ex-partner om samen beslissingen te kunnen blijven nemen over de kinderen? Of kun je hulp gebruiken bij het opstellen van een ouderschapsplan, echtscheidingsconvenant of alimentatieberekening?

Bouwmediator, Vastgoed en Bouw, huurconflicten, huurbaas, ruzie, huurverhoging, overlast, burenruzies, buurtbemiddeling, woningstichting, garantieregeling, 5%-regeling, oplevering, aannemer, discussie, opleverpunten, vereniging van eigenaars, nieuwbouwwoning - MUTO Mediation

Heb je een conflict met je huurbaas over gebreken aan je woning of discussies over opleverpunten met de aannemer van je nieuwbouwwoning? 

Of heb je juist een huurder die voor overlast zorgt in een wooncomplex of wil je als verhuurder een slepende burenruzie tussen huurders oplossen?